Aanleiding

Onze ervaring is dat instellingen in het Voortgezet Onderwijs vaak onvoldoende gebruik maken van voordelen die de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) biedt om tot kostenbesparing te komen.
Dit komt vaak door één of meerdere van de volgende oorzaken:

  • Onderwijsinstellingen zijn zich niet bewust van de voordelen die de BTW biedt om tot kostenbesparing te komen.
  • Het gebruikmaken van een BTW-model om kosten te besparen vraagt om specialistische kennis die vaak niet aanwezig is bij onderwijsinstellingen.
  • De ervaring leert dat het inschakelen van fiscalisten erg duur is en er op voorhand onzekerheid bestaat of de kosten wel tegen de baten opwegen.
  • Het voeren van een BTW-administratie wordt als complex en eng ervaren.

No cure no pay

Wij bieden onze specialistische kennis op ‘no cure no pay’ basis aan. U verzekert uzelf hiermee van specialistische vakkennis waarbij er zekerheid bestaat over de lasten in relatie tot de baten: Zijn er geen baten, dan zijn er ook geen lasten. Zijn er wel baten, dan betaalt u een percentage van deze baten (in principe 5 jaar) voor onze dienstverle-ning. U heeft volledige zekerheid over uw budget, een fijne gedachte!

En pas wanneer u het geld ontvangen heeft, rekent u met ons af.

Daarbij helpen wij u met de opzet van een (eenvoudige) BTW-administratie.

Indien u dat wenst, kunnen wij u ook in de toekomstige jaren waar nodig blijven ondersteunen, zodat u ook in die jaren de kostenbespa-ringen via de BTW kunt blijven realiseren.

Edutax BV biedt een oplossing waarbij aan alle bovengenoemde bezwaren tegemoet wordt gekomen.

  • Wij zijn werkzaam in het Voortgezet Onderwijs en beschikken over specialistische kennis over onderwijsfinanciën en de kansen voor de BTW.
  • Wij hebben reeds voor meerdere VO-instellingen met succes BTW teruggevraagd.
  • Ons team is uitgerust met een BTW-expert (tevens plaatsvervangend belastingrechter) die vanuit de inhoudelijke expertise een volwaardig gesprekspartner is voor de Belastingdienst.
  • Wij verzorgen voor u de onderhandelingen met de Belastingdienst.
  • Wij helpen u om uw administratie in te richten voor de BTW.
  • ‘Last but not least’ bieden wij deze dienstverlening voor u aan op basis van no cure no pay. Stellen wij na onderzoek vast dat er voor uw organisatie geen (interessante) kansen zijn om tot kostenbesparing uit hoofde van BTW te komen, betaalt u niets! Wanneer er wel (voldoende interessante) baten zijn, betaalt u slechts een gedeelte van deze baten. Echter pas nadat u die baten heeft ontvangen. Een win-win situatie!